Để giúp quí vị giữ gìn làn da tốt, hoặc để chữa nám, chữa da hư sau khi xài những sản phẩm không tốt.

Dr. Kimberly sẽ có các buổi tham khảo miễn phí tại San Jose, Houston, Arlington, Nam Cali.

Để lấy hẹn và được tham khảo miễn phí với Dr. Kimberly:

Xin liên lạc :
Thẩm mỹ viện Kimberly:
1-888-337-7264 tức 1-888-DepSang
Website : www.1888depsang.com
Tên *
Email *
Địa chỉ
Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin